Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που παρουσιάζονται στα φυτά μας είναι το κιτρίνισμα και ίσως και η πτώση των φύλλων και μπουμπουκιών που έχουν. Γενικότερα είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται λόγω λαθών στον τρόπο καλλιέργειας μας στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αν παρατηρήσουμε πως το πρόβλημα έχει ξεκινήσει να παρουσιάζεται θα πρέπει να εξετάσουμε μια μια τις περιπτώσεις ώστε να διορθώσουμε αυτό που δεν κάνουμε σωστά. Συνήθως το φυτό δεν “απειλείται” αλλά αν το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει θα μεγαλώνει με αποτέλεσμα όχι μόνο να χαλάσει η όψη του αλλά και να αργοσβήσει καθώς θα περνάει ο καιρός. Το καλύτερο λοιπόν θα είναι να διορθώσετε τα λάθη και να βελτιώσετε τον τρόπο καλλιέργειας του.

1.Σίδηρος Fe (Χλώρωση Σιδήρου)

Είναι ίσως το πιο συνηθισμένο πρόβλημα της Γαρδένιας ωστόσο όλα τα φυτά μπορούν να το αντιμετωπίσουν σε κάποια φάση της ζωής τους καθώς ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την φωτοσύνθεση και άρα για την παραγωγή της χλωροφύλλης. Χαρακτηριστικό δε είναι το γεγονός πως σχεδόν πάντα τα νεύρα παραμένουν πράσινα. Τα φύλλα ή και τα μπουμπούκια είναι αδύναμα και “εύθραυστα” καθώς με ένα άγγιγμα ίσως πέφτουν. Αξίζει να σημειωθεί πως το φυτό με ένα τέτοιο πρόβλημα αργοπεθαίνει.

Λύση: Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό καθώς μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς τρόπους για να λύσουμε το πρόβλημα.

1. Ένας εξ’ αυτών είναι να υπάρχουν μειωμένα αποθέματα σιδήρου στο έδαφος. Αξιόλογο παράδειγμα είναι τα φυτά της γλάστρας τα οποία έχουν εξαντλήσει κάθε απόθεμα που υπήρχε στο έδαφος τους. Η βελτίωση της ποιότητας του χώματος λοιπόν απαιτείται να γίνεται τακτικά ενώ για άμεση λύση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σίδηρο σε στερεά η υγρή μορφή για έκτακτες περιπτώσεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση του σιδήρου ως λίπασμα καθώς μπορεί να βλάψει τα φυτά σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης ΠΑΝΤΑ πριν τη χρήση. Ένας ακόμα τρόπος για λύση στο πρόβλημα είναι να χρησιμοποιήσουμε καρφιά ή σιδερένια αντικείμενα τα οποία θα “φυτέψουμε” στο χώμα του φυτού. Εδώ χρειάζεται προσοχή στην μεταφύτευση αργότερα καθώς δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που κάναμε και τρυπηθούμε από σκουριασμένα υλικά. Τέλος ένας ακόμα τρόπος είναι να φυτέψουμε το φυτό σε σιδερένιο κάδο.

2. Το pH επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε αλκαλικό pH (>7.0) μπορεί να υπάρξει έλλειψη σιδήρου καθώς παύει να είναι διαθέσιμος στην μορφή που το απορροφά το φυτό. Η ρύθμιση του λοιπόν απαιτείται ώστε να μπορέσει το φυτό να “τραβήξει” αυτό το απαραίτητο για την ζωή του στοιχείο. Επίσης το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί σε πολύ όξινα εδάφη! Κι εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια από τις τεχνικές βελτίωσης του pH μέσα στις τιμές βέβαια στις οποίες θέλει το φυτό για να συνεχίζει να ζει.

3. Το αμμώδες έδαφος τείνει να γίνεται φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. Η σύσταση του δεν συγκρατεί τα θρεπτικά στοιχεία και αυτό φαίνεται καθώς τα φυτά χρειάζονται περισσότερο λίπασμα από αυτό που έχουν ανάγκη για να μεγαλώσουν καθώς το ίδιο χάνεται. Η λύση εδώ είναι η βελτίωση της ποιότητας του εδάφους όσο χρειάζεται και είναι δυνατό.

4. Η αλατότητα στο έδαφος παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη του σιδήρου από τα φυτά καθώς η ζημιά που προκαλείται στις ρίζες δεν καθιστά ικανή την απορρόφηση αρκετής ποσότητας από αυτά. Η βελτίωση της ποιότητας του χώματος λοιπόν και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο.

Έλλειψη θείου
Κίτρινα φύλλα (αριστερά) ύστερα από έλλειψη θείου.
2.Χαμηλές ή Υψηλές ποσότητες Θρεπτικών συστατικών

Βεβαίως και άλλα θρεπτικά συστατικά μπορεί να λείπουν από το έδαφος για αυτό είναι αρκετά σημαντικό να φροντίζουμε σωστά το έδαφος.

Λύση: 1. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη αζώτου η οποία προκαλεί επίσης κιτρίνισμα των φύλλων. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να βοηθήσουμε τα φυτά με λιπάνσεις κάτι που θα πρέπει να το κάνουμε έτσι και αλλιώς.

2. Σε πολλές περιπτώσεις ένα θρεπτικό στοιχείο που βρίσκεται σε μικρές ποσότητες ή το αντίστροφο μπορεί να μπλοκάρει την πρόσληψη άλλου στοιχείου κι έτσι να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή ανήκει η έλλειψη Ψευδαργύρου η οποία προκαλεί αυτόματα έλλειψη σιδήρου που έχει ως αποτέλεσμα το κιτρίνισμα των φύλλων!

3.Χλώριο

Χαρακτηριστικό το κιτρίνισμα (ξεθώριασμα) της συγκεκριμένης περίπτωσης, δημιουργείται όταν στο νερό του ποτίσματος υπάρχουν υπερβολικές ποσότητες χλωρίου.

Λύση: Χρησιμοποιούμε νερό από το οποίο έχει αφαιρεθεί το χλώριο. Η “σπιτική” τεχνική αφαίρεσης του χλωρίου είναι να αφήνουμε τον κουβά με το νερό της βρύσης για μια μέρα ώστε να εξατμιστεί το χλώριο.

4.Κακή ποιότητα εδάφους

Έδαφος στο οποίο ξεπλένονται τα θρεπτικά συστατικά ή είναι τέτοιο που προκαλεί πρόσληψη συγκεκριμένων μόνο στοιχείων, διαταράσσει ουσιαστικά την ανάπτυξη του φυτού. Αυτό μπορεί να είναι ένας λόγος για την εμφάνιση κιτρινίσματος.

Λύση: Φυσικά η λύση είναι μία και είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα του εδάφους όσο γίνεται καλύτερα και ανάλογα με τις απαιτήσεις του καλλιεργούμενου φυτού.

Εγκαύματα
Εγκαύματα πάνω σε φύλλα του φυτού Μιραμπίλις.
5.Έντονο Φως

Η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει κιτρίνισμα των φύλλων. Καμιά φορά επίσης το έγκαυμα από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία έχει ένα χαρακτηριστικό υπόλευκο χρώμα αν δεν είναι καφετί. Το φυτό ουσιαστικά κινδυνεύει άμεσα να καεί!

Λύση: Δίνουμε στα φυτά τον ήλιο που χρειάζονται μόνο και δεν τα αφήνουμε όλη μέρα να ψήνονται από αυτόν. Ο ήλιος προκαλεί αφυδάτωση με συνέπεια το κιτρίνισμα των φύλλων. Το πρόβλημα αν παρουσιαστεί μπορεί να λυθεί με απομάκρυνση των φυτών που το παρουσιάζουν και την τοποθέτηση τους σε άλλο σημείο το οποίο είναι ιδανικό σύμφωνα με τις ανάγκες αυτών.

6.Λιγοστό Φως

Όταν ένα φυτό δεν το χτυπά καθόλου ήλιος ενώ τον έχει ανάγκη τότε η σύνθεση της χλωροφύλλης είναι αδύνατη. Σημειώνεται πως η χλωροφύλλη είναι υπεύθυνη για το πράσινο χρώμα των φύλλων. Αυτό αυτόματα σημαίνει πως απώλεια ηλιακής ακτινοβολίας ισούται με μη δημιουργία χλωροφύλλης και άρα κίτρινα και άσχημα στην όψη φύλλα.

Λύση: Βάζουμε τα φυτά στην σκιά αλλά όση χρειάζονται. Ο ήλιος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη και την διατήρηση της ζωής τους καθώς χάρη σε αυτόν δημιουργούν την τροφή τους. Το πρόβλημα αν παρουσιαστεί μπορεί να λυθεί με απομάκρυνση των φυτών που το παρουσιάζουν και την τοποθέτηση τους σε άλλο σημείο το οποίο είναι ιδανικό σύμφωνα με τις ανάγκες αυτών.

7.Λιγοστό Πότισμα

Το λιγοστό πότισμα χωρίς αμφισβήτηση μπορεί να προκαλέσει κιτρίνισμα στα φυτά καθώς προκαλεί αφυδάτωση και επομένως κιτρίνισμα στα φύλλα. Χαρακτηριστικό εδώ συνήθως είναι πως αυτά κουλουριάζουν και εμφανίζουν έντονη αδυναμία. Με αυτό το στοιχείο λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε το λάθος μας και φυσικά να το διορθώσουμε.

Λύση: Μία φυσικά είναι η λύση, να διορθώσουμε τη συχνότητα των ποτισμάτων μας.

8.Υπερβολικό Πότισμα

Και το Υπερβολικό πότισμα ωστόσο είναι ικανό να προκαλέσει κιτρίνισμα των φύλλων. Μπορούμε να καταλάβουμε πως συμβαίνει αυτό ειδικότερα αν αρχίσει να εμφανίζεται σάπισμα στις ρίζες ή και στα φύλλα. Αυτό είναι ένδειξη για να καταλάβουμε που είναι το λάθος μας και φυσικά να το διορθώσουμε.

Λύση: Μία φυσικά είναι η λύση κι εδώ, να διορθώσουμε τη συχνότητα των ποτισμάτων μας.

9.Κρύο

Η προστασία του φυτού από το κρύο είναι απαραίτητη όταν αυτό δεν το αντέχει καθώς κινδυνεύει από βέβαιο θάνατο. Ουσιαστικά το κρύο παγώνει το φυτό με αποτέλεσμα να σταματάει η θρέψη κι έτσι το φυτό αρχίζει να μας εμφανίζει τα πρώτα σημάδια της κατηφόρας που έχει πάρει.

Λύση: Προστατεύουμε τα φυτά μας πάντα από το κρύο με τους διάφορους τρόπους που υπάρχουν (τύλιγμα με σακούλα, μεταφορά σε ζεστό χώρο κ.τ.λ.) και αν παρατηρήσουμε πως έχει ήδη επηρεαστεί κάποιο από το κρύο εφαρμόζουμε έναν τρόπο για να το ζεστάνουμε. Αξίζει να αναφερθεί πως αν εμφανιστεί κιτρίνισμα από αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να τινάξουμε το φυτό καθώς θα υπάρξει πτώση όλων των φύλλων! Το φυτό μπορεί να βοηθηθεί και είναι δυνατόν να σωθεί.

10.Σοκ ή Στρες

Υπάρχουν φυτά που παθαίνουν σοκ αν μετακινηθούν (π.χ. Γαρδένια) Επίσης αν πιέσουμε το φυτό μπορεί να στρεσαριστεί. Ένας τρόπος για να το στρεσάρουμε είναι να το υποχρεώσουμε να ανθίσει! Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα συνήθως παρουσιάζεται με κιτρίνισμα φύλλων ή και μπουμπουκιών.

Λύση: Φυσικά η λύση είναι να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε να στρεσάρουμε το φυτό και να φροντίζουμε να σταματήσουμε κάθε μετακίνηση μέχρι να ηρεμήσει και να επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση. Το καλύτερο θα είναι να μην προκαλούμε ούτε στρες αλλά ούτε και σοκ με μετακινήσεις όταν ένα φυτό δεν τα αντέχει.

11.Ασθένειες

Εντομολογικές ή και μυκητολογικές ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν τέλος, κιτρίνισμα των φύλλων!

Λύση: Φυσικά θα πρέπει να εντοπίσουμε από ποια ασθένεια προκαλείται το κιτρίνισμα και να εφαρμόσουμε μια από τις τεχνικές και τους τρόπους που προτείνονται ώστε να την εξαλείψουμε!

Λίστα Φυτών που προσβάλλονται από Τετράνυχο

ΤετράνυχοςΑν χωρίζαμε τα αγαπημένα μας λουλούδια σε κατηγορίες, με βάση την αντίσταση τους απέναντι στον Τετράνυχο, θα είχαμε μπροστά μας συνολικά 3 ομάδες. Στην πρώτη βεβαίως, θα συναντούσαμε όλα όσα πεθαίνουν γρήγορα μετά την όποια προσβολή, στην δεύτερη εκείνα που αντέχουν πολύ περισσότερο και στην τρίτη, εκείνα που αντιστέκονται πλήρως στον Τετράνυχο. Τα μέλη της πρώτης ομάδας λειτουργούν ως τείχος δηλαδή, ώστε ο κηπουρός καλλιεργητής να αφυπνιστεί ...
Περισσότερα...

Καταπολέμηση Τετράνυχου

ΤετράνυχοςΟ κηπουρός καλλιεργητής επιλέγει τους τρόπους με τους οποίους θα καταπολεμήσει τον Τετράνυχο, βάσει των προσωπικών του πεποιθήσεων και διαδρομών... Μεταξύ της χημικής και της φυσικής καταπολέμησης όμως, υπάρχουν σημαντικές διαφορές, στις οποίες αξίζει να σταθούμε για άλλη μια φορά. Κι αυτό, διότι οι άνθρωποι επιλέγουν την πρώτη, για τα αποτελέσματα και την ταχύτητα της δράσης της, ώστε να ξεχνάνε πως είναι επικίνδυνη για τη φύση, το περιβάλλον...
Περισσότερα...